Martina Jurčišinová

Bakalářská práce

Štruktúra a analýza výkazu cash flow v podnikateľskej jednotke v 2009-2011

Structure and Analysis of the Crish Flow Statmend in Business in 2009-2011
Abstract:
Bachelor work deals with the analysis of the cash flow statement of Slovnaft a.s. – business unit including its subsidiaries. Work analyzes financial data of the company for the period 2009 – 2011. The First chapter focuses on the theoretical analysis of the cash flow statement, its methods, models and databases. The Second chapter describes selected business unit – Slovnaft a.s., integration with …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výkazu cash flow podnikateľskej jednotky Slovnaft a. s. vrátane jeho dcérskych spoločností. Práca analyzuje finančné dáta spoločnosti za obdobie rokov 2009 – 2011. Prvá kapitola je zameraná na teoretický rozbor výkazu cash flow, jeho metódy, modely a dátovú základňu. Druhá kapitola charakterizuje vybranú podnikateľskú jednotku – Slovnaft a.s., začlenenie z hľadiska …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Ján Lacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře