Theses 

Štruktúra a analýza výkazu cash flow v podnikateľskej jednotke v 2009-2011 – Martina Jurčišinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Martina Jurčišinová

Bakalářská práce

Štruktúra a analýza výkazu cash flow v podnikateľskej jednotke v 2009-2011

Structure and Analysis of the Crish Flow Statmend in Business in 2009-2011

Abstract: Bachelor work deals with the analysis of the cash flow statement of Slovnaft a.s. – business unit including its subsidiaries. Work analyzes financial data of the company for the period 2009 – 2011. The First chapter focuses on the theoretical analysis of the cash flow statement, its methods, models and databases. The Second chapter describes selected business unit – Slovnaft a.s., integration with regard on production and operations and its market position. The Third chapter analyzes and compares the financial data obtained from the financial statements and annual reports of the company during the reporting period. The aim of this work is the analysis of financial ratios of the company in the reporting period and the evaluation of its overall management.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výkazu cash flow podnikateľskej jednotky Slovnaft a. s. vrátane jeho dcérskych spoločností. Práca analyzuje finančné dáta spoločnosti za obdobie rokov 2009 – 2011. Prvá kapitola je zameraná na teoretický rozbor výkazu cash flow, jeho metódy, modely a dátovú základňu. Druhá kapitola charakterizuje vybranú podnikateľskú jednotku – Slovnaft a.s., začlenenie z hľadiska výroby a prevádzky a jeho postavenie na trhu. Tretia kapitola analyzuje a porovnáva finančné dáta získané z účtovných uzávierok a výročných správ spoločnosti za sledované obdobie. Cieľom práce je analýza finančných ukazovateľov spoločnosti v sledovanom časovom období a hodnotenie jej celkového hospodárenia.

Klíčová slova: cash flow, podnikateľská jednotka, finančné ukazovatele, business unit, financial ratios

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Ján Lacek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:04, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz