Bc. Patricie Kosmatová

Diplomová práce

Francouzská železnice v Evropském kontextu

French railways in the European context
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Francouzská železnice v Evropském kontextu“ je rozbor účinků evropské legislativy na francouzský trh železniční dopravy. První část je věnována historickému vývoji železniční dopravy. V druhé části je prezentována evropská legislativa, která ovlivnila trh železniční dopravy členských států EU. V poslední části je pak analyzována aplikace evropského práva na francouzském trhu …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “French railways in the European context” is to analyze the impact of European legislation on the French rail market. The first part presents the historical development of rail transport. The second part presents the European legislation which affected rail transport market of EU Member States. The last part analyzes the application of European legislation on the French …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta