Theses 

Pohybová aktivita vybrané skupiny populace – Bc. Daniel Michl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniel Michl

Bakalářská práce

Pohybová aktivita vybrané skupiny populace

Physical activity in chosen group of population

Anotace: Bakalářská práce se zabývá pohybovou aktivitou studentů Fakulty sportovních studií Masarykovi univerzity a studentů Vysokého učení technického v Brně. Teoretická část nabízí podklady k této problematice, mládí a raná dospělost, pohybová aktivita, význam pohybové aktivity, volnočasová pohybová aktivity, volný čas a přehled dvou vybraných vysokých škol. Praktická část je výzkumného charakteru. Získané údaje jsou zobrazeny pomocí tabulek a grafů. Výzkum je proveden kvantitativní metodou pomocí dotazníku.

Abstract: The bachelor thesis deals with physical activity of students of the Faculty of Sports Studies of Masaryk University and students of the Technical University in Brno. The theoretical part offers backgrounds on this issue, youth and early adulthood, physical activity, importance of physical activity, leisure time activities, leisure time and overview of two selected universities. The practical part is of a research character. The data you get is displayed using tables and charts. The research is done using a quantitative method using a questionnaire.

Klíčová slova: mládí a raná dospělost, pohybová aktivita, význam pohybové aktivity, volný čas, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz