Bc. Lucie Dortová

Master's thesis

Podpora prodeje a podpora retence při zavádění nových farmaceutických produktů na trh

Sales Promotion and Support Customer Retention when Launching the New Pharmaceutical Products on the Market
Abstract:
Teoretická část práce se věnuje problematice podpory prodeje a podpory retence zákazníků při zavádění nového produktu na trh a jejím specifikům pro farmaceutický průmysl. Nejdříve jsou definovány pojmy podpora prodeje a podpora retence zákazníků a dále jsou vymezeny nejčastěji používané nástroje podpory prodeje a podpory retence zákazníků a hlavní cíle, kterých chce podnik dosáhnout pomocí různých …more
Abstract:
Theoretical part of the work is dedicated to the problems of sales promotion and support customer retention when launching the new product on the market and its specifications for the pharmaceutical industry. First, the point of the study is to define sales promotion and support customer retention and the work defines the most frequently used forms of sales promotion and retention of customers and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dortová, Lucie. Podpora prodeje a podpora retence při zavádění nových farmaceutických produktů na trh. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemical and Process Engineering / Economy and Management of Chemical and Food Industry