Theses 

Podpora prodeje a podpora retence při zavádění nových farmaceutických produktů na trh – Bc. Lucie Dortová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Bc. Lucie Dortová

Diplomová práce

Podpora prodeje a podpora retence při zavádění nových farmaceutických produktů na trh

Sales Promotion and Support Customer Retention when Launching the New Pharmaceutical Products on the Market

Anotace: Teoretická část práce se věnuje problematice podpory prodeje a podpory retence zákazníků při zavádění nového produktu na trh a jejím specifikům pro farmaceutický průmysl. Nejdříve jsou definovány pojmy podpora prodeje a podpora retence zákazníků a dále jsou vymezeny nejčastěji používané nástroje podpory prodeje a podpory retence zákazníků a hlavní cíle, kterých chce podnik dosáhnout pomocí různých forem podpory prodeje a podpory retence zákazníků. Dále se tato práce věnuje problematice procesu uvedení nového produktu na trh, resp. na farmaceutický trh. Praktická část diplomové práce je věnována přípravě, realizaci a vyhodnocení výsledků primárního marketingového výzkumu, zaměřeného na využívání a vnímání podpory prodeje a podpory retence zákazníků z pohledu vedoucích kamenných lékáren, ve městech Pardubice a Chrudim při zavádění nového volně prodejného farmaceutického produktu na trh. Konečně byl výzkum věnován spolupráci kamenných lékáren s výrobci, distributory a lékaři v procesu zavádění tohoto produktu na trh.

Abstract: Theoretical part of the work is dedicated to the problems of sales promotion and support customer retention when launching the new product on the market and its specifications for the pharmaceutical industry. First, the point of the study is to define sales promotion and support customer retention and the work defines the most frequently used forms of sales promotion and retention of customers and the mail objectives that the company wants to achieve through various forms of sales promotion and support customer retention. The work is dedicated to the problems of process launching of the new product on the market, on the pharmaceutical market. The practical part of the thesis deals with the preparation, implementation and assessment of results of primary marketing research projects which focuses on the use and perception of sales promotion and support customer retention from the perspective of leading stone pharmacies in cities Pardubice and Chrudim when launching the new OTC pharmaceutical products on the market. Finally, the research is dedicated to cooperation with the manufacturers, the distributors and the doctors in the process of launching a new product on the market.

Klíčová slova: podpora prodeje, retence zákazníků, nástroje podpory prodeje, nástroje podpory retence zákazníků, zavádění nového produktu na trh, farmaceutický průmysl, kamenné lékárny, výrobci, distributoři, lékaři

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21078 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Dortová, Lucie. Podpora prodeje a podpora retence při zavádění nových farmaceutických produktů na trh. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 11. 2018 03:54, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz