Bc. Ondřej Novák

Bachelor's thesis

Počítačová kriminalita

Cybercrime
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem počítačové kriminality. Toto téma jsem si vybral z důvodu jeho aktuálnosti. V dnešní době počítačů čelíme hrozbám počítačové kriminality každý den. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V první kapitole teoretické části práce se věnuji vzniku počítače a pojmu kyberprostor. Další část práce pojednává o historii počítačové kriminality. V poslední …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the theme of cybercrime. The reason why I chose this topic is because I think it is highly topical. Nowadays in the age of computers, we face the threats of cybercrime every day. Bachelor thesis consists of a theoretical part and a practical part. In the first chapter of the theoretical part I deal with the invention of computers and I clarify the term cyberspace. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma