Theses 

Počítačová kriminalita – Bc. Ondřej Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ondřej Novák

Bakalářská práce

Počítačová kriminalita

Cybercrime

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem počítačové kriminality. Toto téma jsem si vybral z důvodu jeho aktuálnosti. V dnešní době počítačů čelíme hrozbám počítačové kriminality každý den. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V první kapitole teoretické části práce se věnuji vzniku počítače a pojmu kyberprostor. Další část práce pojednává o historii počítačové kriminality. V poslední kapitole teoretické části se zabývám jednotlivými formami počítačové kriminality. Praktická část této bakalářské práce je realizována pomocí dotazníkového šetření, které se zaměřuje na informovanost obyvatel České republiky o počítačové kriminalitě a na jejich zkušenosti s počítačovou kriminalitou. Výzkumu se zúčastnilo 112 respondentů, kteří odpovídali na otázky pomocí nestandardizovaného dotazníku. Cílem praktické části je verifikace hypotéz a prezentace výsledků výzkumu.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the theme of cybercrime. The reason why I chose this topic is because I think it is highly topical. Nowadays in the age of computers, we face the threats of cybercrime every day. Bachelor thesis consists of a theoretical part and a practical part. In the first chapter of the theoretical part I deal with the invention of computers and I clarify the term cyberspace. The next part of this thesis is devoted to the history of cybercrime. In the last chapter of the theoretical part I write about various forms of cybercrime. The practical part of this bachelor thesis is realized by a survey that is focused on people’s knowledge of cybercrime and experience with cybercrime. 112 people participated in the survey. They were answering the questions by a non- standardized questionnaire. The first aim of the practical part is to present results of the survey. The other aim is the verification of hypothesis.

Klíčová slova: Počítačová kriminalita, počítač, internet, kyberprostor, hacking, cracking, warez, antivirus, software, hardware Cybercrime, computer, cyberspace, hardware

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:25, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz