Bc. Tatiana Karlíková

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku

Financial Analysis of the Enterprise
Abstract:
The aim of the thesis “Financial Analysis of the Enterprise” is the evaluation of the company Alpha medical, a.s. using select instruments of financial analysis, with regard to the external factors and specific conditions of the healthcare industry in which the company operates. The first part of the thesis contains an overview of the basic terms and choice elementary methods of financial analysis …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Finančná analýza podniku“ je zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie spoločnosti Alpha medical, a.s. pomocou vybraných nástrojov finančnej analýzy, a to s ohľadom na externé faktory a špecifické podmienky zdravotníckeho sektora, v ktorom spoločnosť pôsobí. Prvá časť práce obsahuje literárnu rešerš základných pojmov a vybraných elementárnych metód finančnej analýzy, v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta