Theses 

Diverzifikace krátkodobých úvěrů: možnosti a omezení – Ing. Josef Petr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Josef Petr

Bakalářská práce

Diverzifikace krátkodobých úvěrů: možnosti a omezení

Diversification of Short-Term Loans: Possibilities and Limitations

Anotace: Cílem mé bakalářské práce bude ukázat aplikaci různých krátkodobých úvěrů pro vybraný podnikatelský subjekt s potřebou krátkodobého financování a dále stanovit a zjistit možnosti využití a omezení konkrétních krátkodobých úvěrů vybraného podnikatelského subjektu. V teoreticko - metodologické části se budu zabývat celkovou charakteristikou bankovních úvěrů, obecným členěním úvěrů, úvěrovou způsobilostí žadatele o úvěr, náklady, splácením úvěru a úvěrovým zajištěním. Dále popisuji jednotlivé formy krátkodobých bankovních úvěrů a půjček. V praktické části budu popisovat konkrétní modelové situace potřeb krátkodobého financování pro jednotlivé typy žadatelů. Závěrem stanovím možnosti a omezení využitelnosti jednotlivých typů krátkodobých úvěrů.

Abstract: The subject of my bachelor thesis is characteristics of bank loans and in particular the specification and diversification of short-term bank loans. The aim of my bachelor thesis is to show the application of various short-term loans for selected business entity with short-term financing needs and to identify and determine the possibilities and limitations of the use of specific short-term loans. The theoretical-methodological part, I examine the general characteristics of bank loans, general classification of credits, creditworthiness of loan applicants, credit costs, credit repayments and collateral. I describe the various forms of short-term bank credits and loans. The practical part describes the specific needs of different scenarios for each types of applicants. Finally, I determine the possibilities and limitations to use different types of short-term loans.

Klíčová slova: Krátkodobé bankovní půjčky, bankovní úvěry, úvěrová způsobilost, úvěrové zajištění, platební schopnost, poměroví ukazatelé, likvidita, aktivita. Short-term bank loans, bank credits, credit qualification, credit security, payment capability, ratio indicators, liquidity, activity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz