Linda ZÁHLAVOVÁ

Diplomová práce

Základní principy Listiny základních práv a svobod

Basic principles of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms
Anotace:
V první části jsem obecně charakterizovala Listinu základních práv a svobod, její právní status a strukturu. Vymezila jsem pojem základní práva a svobody a klasifikuji je z několika hledisek. Dále popisuji pojem ústavního principu, jeho klasifikaci a rozdíl mezi právním principem a právní normou. Hlavní částí této práce jsou principy Listiny základních práv a svobod a to princip přirozenoprávní ochrany …více
Abstract:
In the first part, I generally characterize the Charter of Fundamental Rights and Freedoms with its legal status and structure. I define the concept of fundamental rights and freedoms specifying their classification from several perspectives. Then I examine the concept of constitutional principle, his classification and individual differences between the legal principle and the legal norm. The fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁHLAVOVÁ, Linda. Základní principy Listiny základních práv a svobod. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/