Bc. Ondřej Kožíšek

Diplomová práce

Vliv teploty na viskozitu a hustotu nového a upotřebeného motocyklového oleje

Dependence of viscosity and density on temperature of new and used motorcycle engine oil
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá závislostí hustoty a dynamické viskozity na teplotě u motocyklových motorových olejů. Literární část obsahuje základní poznatky o mazivu jako takovém, základní informace o olejích, popisuje princip vybraných zkoušek motorového oleje a jeho základní funkce a fyzikální vlastnosti.V praktické části je poté popsán postup kompletování jednotlivých vzorků motorového oleje a …více
Abstract:
This thesis deals with dependency of density and dynamic viscosity on temperure of motorcycle engine oils. The literary part contains basic knowledge about lubricant as such, basic informations about oils, describes principles of chosen tests of motorcycle engine oil and its basic function and physical properties.In the practical part is described procedure of collecting the samples of motorcycle engine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta