Anna Žamberská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Práce s lidmi s duševním onemocněním - pohled peer pracovníka

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá tématem práce peer pracovníka pracujícího s lidmi s duševním onemocněním z jeho vlastního pohledu. Cílem je zjistit, jak peer pracovník vnímá svou práci s touto cílovou skupinou. V práci jsou popsány pojmy týkající se peer pracovníka a duševního onemocnění, kde jsou definovány diagnózy bipolární afektivní porucha a schizoafektivní psychóza. Zvolená metoda pro realizaci …více
Abstract:
This graduate thesis deals with the topic of peer worker working with people with mental disorder, from his point of view. The aim of this work is to find out, how the peer worker percives his work with this traget group. The phrases peer worker and mental disorder are described in this graduate thesis, following with the definition of bipolar affective disorder and schizoaffective disorder. The method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: Mgr. Miroslava Petřeková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce