Mgr. Anna Dubská

Master's thesis

Hudební schopnosti a výslovnost u žáků učících se anglický jazyk na 1. stupni ZŠ

Musical abilities and pronunciation in English as a foreign language learners in primary school
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi úrovní hudebních schopností a receptivním vnímáním výslovnosti angličtiny jako cizího jazyka u žáků čtvrtých tříd základních škol. První část práce čtenáře blíže seznamuje s teoretickými východisky jak z oblasti jazykové, kdy jsou představeny vybrané výsledky kontrastivní analýzy a je pojednáno o receptivní složce výslovnosti, tak z oblasti hudební, z níž se zaměřujeme …more
Abstract:
This diploma thesis deals with a relation between musical ability and perception of English as a foreign language (EFL) pronunciation of fourth graders of primary school. The first part of the thesis introduces the theoretical background for the research from both EFL teaching, including selected results of contrastive analysis and the receptive part of pronunciation, and musical area, in which the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta