Mgr. Anna Dubská

Diplomová práce

Hudební schopnosti a výslovnost u žáků učících se anglický jazyk na 1. stupni ZŠ

Musical abilities and pronunciation in English as a foreign language learners in primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi úrovní hudebních schopností a receptivním vnímáním výslovnosti angličtiny jako cizího jazyka u žáků čtvrtých tříd základních škol. První část práce čtenáře blíže seznamuje s teoretickými východisky jak z oblasti jazykové, kdy jsou představeny vybrané výsledky kontrastivní analýzy a je pojednáno o receptivní složce výslovnosti, tak z oblasti hudební, z níž se zaměřujeme …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a relation between musical ability and perception of English as a foreign language (EFL) pronunciation of fourth graders of primary school. The first part of the thesis introduces the theoretical background for the research from both EFL teaching, including selected results of contrastive analysis and the receptive part of pronunciation, and musical area, in which the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta