Bc. Ivan Ivanov

Diplomová práce

Expanze logistických služeb v rozvíjejících se trzích

Expansion of Logistics Services in Emerging Markets
Anotace:
Ve snaze se být konkurenceschopnější na trhu, mnoho společností které působí v odvětví výrobního průmyslu, rozšiřuji své činnosti ve rozvíjejících se trzích, kde mají počáteční nižší náklady, a nižší náklady na práci a materiál. Nicméně, výroba daleko od země původu muže ovlivnit jejich konkurenceschopnost, kvůli zvýšenému nákladů na logistiku, čas doručení, a složitosti správy mezinárodních operací …více
Anotace:
ikátní a automatizovaných logistických procesů, které budou modernizovat zásobovací řetězce. Tím, že nabízí dobré podmínky pro vstup, mohou některé z nově se rozvíjejících oblastí přilákat mnoho poskytovatelů logistických služeb, které se budou podílet na rozvoji dopravní infrastruktury a infrastruktury ICT. Nicméně, nárust dopravní infrastruktury, bude mít dopad na životní prostředí, a ohrozí udržitelnost …více
Abstract:
In a constant seek to be more competitive on the market; many companies from the manufacturing sector follow the trend of expanding their operations in the emerging markets, where they are blessed with low startup costs, and lower labor and material cost. However, manufacturing away from their main land is challenging their competiveness, due to the increased logistics costs, delivery time, and complexity …více
Abstract:
under responsibility of the authorities. Having well developed transport infrastructure which can facilitate complex supply chains, is certainly a critical factor for the competitiveness of one emerging country to absorb foreign investments, and also as a key determinant of the country’s economic prosperity. In addition, those countries that will be as well capable to implement ICT infrastructure, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: Eric Abhyankar
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka, PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní