Theses 

Vztah pracovní směny a subjektivní pohody – Vendula ŠAMAJOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vendula ŠAMAJOVÁ

Bakalářská práce

Vztah pracovní směny a subjektivní pohody

The relation between work shift and well-being

Anotace: Předmětem bakalářské práce je tématika směnnosti s akcentem na její psychologické hledisko. Základní rámec této práce je dán rozdělením jejího obsahu na teoretickou a empirickou část. Teoretická část předkládá vymezení stěžejních kategorií, jakými jsou práce a subjektivní pohoda, a shrnutí poznatků v oblasti směnové práce. Představuje tak teoretické východisko pro následující empirickou část věnující se výzkumnému cíli, jehož záměrem je objasnit vztah pracovní směny a subjektivní pohody (well-being) na základě interpretace výsledků dotazníkového šetření srovnávajícího subjektivní pohodu zaměstnanců pracujících v jednosměnném (denním) a třísměnném režimu. Ambicí bakalářské práce je pak přispět svými poznatky k problematice psychologických aspektů směnnosti.

Abstract: The subject of this bachelor thesis is themes of shift working with emphasize to its psychological side. Basic scope of this work is set by dividing it into two parts - theoretical and empirical. Theoretical part presents definition of main categories which are work and well-being and summary of my findings in the area of shift work. It also presents a theoretical basis for the subsequent empirical part devoted to the research goal of clarifying the relation between work shift and well-being based on the interpretation of results of the questionnaire comparing well-being of 1st shift (morning) and 3rd shift workers. The ambition of this bachelor thesis is to contribute with my findings towards the issues of psychological aspects of shift working.

Klíčová slova: Klíčová slova, subjektivní pohoda, směnová práce, cirkadiánní rytmus, jednosměnný režim, třísměnný režim

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Viktória Kopuničová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33971 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠAMAJOVÁ, Vendula. Vztah pracovní směny a subjektivní pohody. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:52, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz