Zdeněk Kindl

Diplomová práce

Ekonomické a časové srovnání technologií konstrukce střešního pláště zadaného objektu

Economic and technological design time compared roofing specified object
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na ekonomické a časové srovnání technologií konstrukce střešního pláště. V práci je porovnána varianta ploché střechy s klasickým pořadím vrstev s variantou střešní zahrady. Hlavní hodnotící kritéria jsou časová a finanční náročnost a doplňující jsou energetická náročnost, životnost konstrukce a vliv na životní prostředí. Práce je spojena s projektem administrativní budovy …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the economic and time comparison technologies of the roof deck construction. In this thesis is compared a variant of the flat roof the order of layers with the roof gardens. The main assessment criteria are time and financial demands, energy demands, function construction of, life of the structure and impact on the environment. The thesis is connected with the project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedoucí: Marcela Halířová
  • Oponent: Radek Janoušek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava