Eliška Leissnerová

Bakalářská práce

Diverzifikace ekonomiky Ománu

Diversification of Oman's economy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá diverzifikací ekonomik zemí bohatých na přírodní zdroje. Na příkladu Ománu uvádí možné strategie diverzifikace. V první části zmiňuje možné negativní následky závislosti ekonomiky pouze na vývozu jedné komodity. Úvodem zmiňuje země Zambie, Chile, Venezuela a Indonésie, a popisuje jejich strategii diverzifikace, problémy s ní spojené, a její dopady. Práce se zaměřuje …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns the economic diversification of resource-rich countries. It states Oman’s example of a possible diversification strategy. In the first part, the thesis discusses the negative impacts of an economy dependent solely on export of one commodity. It mentions Zambia, Chile, Venezuela, and Indonesia and describes their diversification strategy, problems with it, and its impacts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Martina Jiránková
  • Oponent: Kareem Issam Abdallah

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85927