Bc. Michaela Padevětová

Master's thesis

New types of media and its influence on the Corporate Communication

New types of media and its influence on the Corporate Communication
Abstract:
Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je část teoretická a druhá část je část praktická. V první, teoretické části je hlavním cílem porozumět a vysvětlit co vůbec význam jako nová média znamená. Je zde popsáno jaké hlavní druhy nových médií máme a vysvětleno jak tyto nová média změnila komunikaci ve firmě. Další část je věnována popisu různých typů komunikace ve firmě …more
Abstract:
This diploma thesis is divided into two main parts. The first part of the thesis is theoretical and the second part is practical. In the first theoretical part the main objective is to understand and explain meaning of new media. There will be explained which kinds of different forms of new media we have and explained how these types of media effect and have changed communication process inside corporations …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Jiří Šnajdar
  • Reader: PhDr. Marie Koubová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní