Theses 

New types of media and its influence on the Corporate Communication – Bc. Michaela Padevětová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Padevětová

Diplomová práce

New types of media and its influence on the Corporate Communication

New types of media and its influence on the Corporate Communication

Anotace: Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je část teoretická a druhá část je část praktická. V první, teoretické části je hlavním cílem porozumět a vysvětlit co vůbec význam jako nová média znamená. Je zde popsáno jaké hlavní druhy nových médií máme a vysvětleno jak tyto nová média změnila komunikaci ve firmě. Další část je věnována popisu různých typů komunikace ve firmě jako takové a snaží se přiblížit čtenářovi jejich význam. Výhody a nevýhody používání sociálních médií bude mít také svou roli v této práci. Co víc, první část se samozřejmě zaměří na hlavní rozdíl mezi tradičními a novými médii. V druhé části této práce zkoumám hypotézy na praktických příkladech a vedu vlastní výzkum. V této části se představí kvalitativní výzkum, který se bude snažit objasnit, jak velké společnosti s vlastním marketingovým oddělením a komunikační agentury, které dělají marketingovou kampaň pro své vlastní klienty vnímají sociální média jako taková.

Abstract: This diploma thesis is divided into two main parts. The first part of the thesis is theoretical and the second part is practical. In the first theoretical part the main objective is to understand and explain meaning of new media. There will be explained which kinds of different forms of new media we have and explained how these types of media effect and have changed communication process inside corporations. Another chapter will describe different types of corporate communication and will bring readers closer to their meanings. Advantages and disadvantages of using new media channels will also have their attention in this thesis. Moreover, there will be included difference between new and traditional types of media. In the second part of this thesis I examine my hypothesis on practical examples and I conducted my own research. There will be presented qualitative research, which will try to clarify how do large corporations with own marketing departments see the social media, and communication agencies that do marketing campaign for their own clients.

Keywords: New media, social media, social networks, social media platforms, corporate communication, internal and external communication, online marketing.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jiří Šnajdar
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz