Bc. Blanka Synková

Bakalářská práce

Vliv fyzioterapie na zkvalitnění života osob se získaným tělesným postižením následkem míšní léze

Impact of physiotherapy on the quality of life improvement of people with an acquired physical disability resulting from spinal cord lesion
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá získaným tělesnými postižením následkem míšní léze a vlivem fyzioterapie na péči a kvalitu života osob s tímto postižením. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickým znalostem o tělesném postižení, plegiích, parézách a o fyzioterapii. Výzkum následně odpovídá na otázky, kdo všechno se podílí na péči o sledované informanty, jak je jim fyzioterapie zajištěna a jak je pro …více
Abstract:
The bachelor thesis addresses acquired physical disability resulting from spinal cord lesion and the influence of physiotherapy on the care and quality of life of people with this disability. The first two chapters pursue theoretical knowledge about physical disability, plegia, pareses and physiotherapy. The research then answers the questions, who is involved in the care of monitored informants, how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta