Bc. Jakub MOKROŠ

Diplomová práce

Odhalení slabin a zabezpečení IT infrastruktury s využitím penetračního testování

Discovery of weaknesses and security of IT infrastructure using penetration testing
Anotace:
Tato práce řeší problematiku nákladných metodik pro vykonávání penetračního testování, které je často obtížné oddělit na určité okruhy testů. Byla sestavena vlastní metodika penetračního testování interní počítačové sítě, kterou je možno rozšířit o další oblasti, je snadno srozumitelná a nenákladná. Teoretická část práce popisuje konfiguraci nástrojů pro testování a koncepci útoků na interní počítačovou …více
Abstract:
This thesis solves problems of expensive methodologies for penetration testing, which are often difficult to separate to a specific field of testing. Own methodology for penetration testing of internal computer network were created. Methodology is easily understandable and non-expensive. Theoretical part of this thesis describes configuration of tools for testing and conception of attacks on an internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2015
Zveřejnit od: 17. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOKROŠ, Jakub. Odhalení slabin a zabezpečení IT infrastruktury s využitím penetračního testování. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy