Mgr. Kateřina Borecká

Diplomová práce

Ochranná opatření

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá institutem ochranných opatření v trestním právu. Ochranná opatření jsou projevem dualismu trestních sankcí v českém trestním právu, neboť představují vedle trestů další druh trestněprávní sankce. Oproti trestům, které mají mimo jiné též represivní povahu, sledují ochranná opatření spíše terapeutické a výchovné působení. Ochranná opatření zohledňují osobnost pachatele …více
Abstract:
This dissertation is dealing with the subject of the protective precautions in the criminal law. They form the second type of the penal sanctions aside the penalties. They consider the personality of the offender and rather have curative and educational impression. The protective education is regulated the juvenile delinquents for the crime according to code of the justice over the juveniles or the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo