Jana Bršlíková

Diplomová práce

Analýza úmrtnostních tabulek pomocí vybraných vícerozměrných statistických metod

Life tables analysis using selected multivariate statistical methods
Anotace:
Úmrtnost historicky patří k nejsledovanějším demografickým ukazatelům a nepochybně odráží vyspělost každé země. Cílem této diplomové práce je porovnání úmrtnostních poměrů analyzovaných zemí celého světa v čase a mezi sebou s využitím hlavních komponent, což umožňuje na data pohlédnout jinou optikou, než je běžné. Velkou výhodou je minimální ztráta informace a poměrně srozumitelná interpretace úmrtnosti …více
Abstract:
The mortality is historically one of the most important demographic indicator and definitely reflects the maturity of each country. The objective of this diploma thesis is the comparison of mortality rates in analyzed countries around the world over time and among each other using the principle component analysis that allows assessing data different way. The big advantage of this method is minimal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ondřej Vilikus
  • Oponent: Martina Miskolczi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48902

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství