Bc. Radek SEDLÁŘ

Diplomová práce

Etika přímé práce v domově pro seniory v Jeseníku.

Ethics of Direct Work in the Home for Seniors in Jeseník.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá seniory a pracovníky přímé péče ve vybraném zařízení Centra sociálních služeb v Jeseníku. Teoretická část obecně popisuje možnosti sociální péče o seniory, etické normy a hodnoty, které se dotýkají seniorů a pracovníků přímé péče. Taktéž aktivizačních metod a komunikačních procesů, které jsou seniorům nabízeny. Cílem předložené diplomové práce je formou kombinovaného výzkumu …více
Abstract:
Thesis is concerning workers and residents of direct care in the selected facility Center of social services in Jesenik. The theoretical part objectively describes possibilities of social care for seniors, ethical norms and values, which dealing with seniors and direct care workers. As well as activation methods and communication processes, which are offered to the residents. The purpose of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁŘ, Radek. Etika přímé práce v domově pro seniory v Jeseníku.. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce