Teng Teng Teresa Lam

Diplomová práce

LITERATURE vs. THEATRE

Literatura vs. Divadlo

Anotace:
In my way in approaching theatre arts and puppetry, there are a lot of people sharing with me generously their knowledge and courage. Thanks to my parents and family for letting me choose and live a second life in the age of thirties, doing something completely unknown for them and our local culture; my partner Kevin Chio for always taking good care of us in this journey and our creative careers; …více
Abstract:
Tato práce zkoumá současnou praxi adaptace čínské literatury v divadelní tvorbě v Macau. Poukazuje na její možnosti a tvůrčí hodnoty, a podporuje tak akademickým zpracováním tématu umělecké směřování autorky v rámci tohoto žánru.Práce sestává ze dvou hlavních kapitol. První se zabývá minulostí a současností adaptací děl čínské literatury v Macau z hlediska obecných trendů v tamní divadelní dramaturgii …více
 

Klíčová slova

literatura a divadlo

Klíčová slova

Macao (Čína)

Klíčová slova

kreativita

Klíčová slova

divadlo a společnost

Klíčová slova

loutky

Klíčová slova

divadlo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2016
  • Vedoucí: Marta LJUBKOVÁ
  • Oponent: Jiří HAVELKA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 9. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna