Magda Koudelková

Diplomová práce

Pokusy, experimenty a pozorování ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Experiments and observations in the educational area of Humans and Their World
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo vytvoření metodické příručky pokusů, experimentů a pozorování, které se váží na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmů pokus, experiment a pozorování, teoretickými východisky pro práci v této oblasti, hlavními zásadami při práci v hodinách a organizačním a materiálním zabezpečením při výuce předmětů ve vzdělávací oblasti …více
Abstract:
The main aim of my diploma thesis was to create a methodical manual of tests, experiments and observations, which are related to the educational area of Human and His World. The theoretical part focuses on the definitions of the terms tests, experiments and observation, theoretical base for the work in this area, the main principles of the work in lessons, and on the organizational and material conditions …více
 

Klíčová slova

pokusy experimenty pozorování
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM3976

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
 • Vedoucí: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 526lri 526lri/4
7. 9. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
7. 9. 2015
Kohout, J.
8. 9. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.