Ing. Jana Juříková

Disertační práce

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii

The Use of Fluorescence Spectrophotometry Methods in Colloidal Chemistry
Anotace:
Makromolekuly kyseliny hyaluronové (HA) jsou lineárně nerozvětvené řetězce obsahující disociovatelné karboxylové skupiny (-COOH). Proto se tato kyselina ve vodných roztocích chová jako záporně nabitý polyelektrolyt a její konformace, tvar, rozměry i stupeň hydratace závisí na stupni disociace, který je určen pH a iontovou silou, přítomností kladně nabitých iontů, jejich povahou a mocenstvím. Ve vodných …více
Abstract:
The macromolecules of hyaluronid acid (HA) are linear unbranched chains containing dissociable carboxyl groups (-COOH). Therefore this acid behaves as a negatively charged polyelectrolyte in aqueous solutions and its conformation, shape, size and degree of hydration depends on the degree of dissociation, which is determined by pH and ionic strength, the presence of positively charged ions, their nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juříková, Jana. Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii. Zlín, 2014. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe