Bc. Alexandra Belingerová

Bachelor's thesis

Finanční inteligence jako efektivní nástroj finanční svobody

Financial Intelligence as an Effective Instrument of Financial Freedom
Abstract:
V bakalářské práci s názvem „Finanční inteligence jako efektivní nástroj finanční svobody“ se na základě zdrojů motivace a osobnostních faktorů zabývám otázkou dosažení finanční nezávislosti ve všech směrech. První kapitolu bakalářské práce jsem věnovala základním informacím z veřejného sektoru, které jsou potřebné k dosažení stavu nezávislosti na penězích, a v dalších kapitolách rozebírám potřebné …more
Abstract:
In the bachelor’s thesis entitled „Financial intelligence as an effective tool of financial freedom” based on principles such as source of motivation and personal characteristics factors I deal with an issue of reaching financial independence. The first chapter covers basic public sector data necessary for achieving a state of independence on money and in the other chapters I examine steps needed to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Dr. Lenka Kinclová
  • Reader: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS