Theses 

Webové stránky pro výuku funkcí na střední škole – Bc. Ondřej Vraštil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / matematika - informatika

Bc. Ondřej Vraštil

Bakalářská práce

Webové stránky pro výuku funkcí na střední škole

Websites for teaching of functions at high school

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu internetových stránek pro výuku funkcí na střední škole. V první části jsou nejprve vysvětleny některé pojmy z oblasti tvorby www stránek, které se objevují v dalších částech práce. V druhé části se práce věnuje teorii funkcí, ve které zavádí pojem funkce a různé druhy funkcí, jmenovitě lineární, s absolutní hodnotou, kvadratickou, lineární lomenou, racionální, polynomickou, moc-ninnou, exponenciální a logaritmickou. V třetí části jsou představeny internetové stránky, které byly výstupem této práce. Je zde popsána část z obsahu stránek, jejich vzhledu a zaměření. Čtvrtá kapitola je věnovaná vývojovému prostředí, konkrétně pro-gramu. Práce popisuje tvorbu appletu a také program samotný. Výstup práce ve formě internetových stránek je k dispozici na přiloženém CD. Tyto stránky zavadí poznatky z teoretické části do praxe a slouží jako výuková pomůcka.

Abstract: The bachelor work is aimed at the creation of website for the teaching of func-tions at secondary school. In the first part, some terms from the area of the creation of website, which appear in the next parts of the work, are explained. The second part of the work is dedicated to the theory of functions, in which the term of function and also different kinds of functions are explained, namely linear, with absolute value, quadratic, refracted linear, rational, polynomial, power, exponential and logarithmic. In the third part, the website that was the outcome of the work, is introduced. A part of its content, appearance and specialization is described there. The fourth chapter is dedicated to de-velopment environment and specifically to the Geogebra program. The work describes the creation of applet and also the program itself. The outcome of the work in the form of the website is available on the enclosed CD. This website introduces the finding of the theoretical part into the practice and functions as an educational aid.

Klíčová slova: funkce, výuka, GeoGebra, applet, střední škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Dana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24740 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Vraštil, Ondřej. Webové stránky pro výuku funkcí na střední škole. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:04, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz