JUDr. Petra Janků

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku

Protection of environment and public health ahead of undesirable affects of noise
Anotace:
Předmětem této práce je rozbor problematiky hluku v mimopracovním prostředí a ochrany před ním z různých hledisek podle současné právní úpravy. Součástí je také posouzení souladu české právní úpravy a právní úpravy ES. Uvedeny jsou i dva příklady z praxe.
Abstract:
Subject of this diploma work is analysis of noise and noise protection in extra-work environment in conform with valid legal regulation. Part of this work involve recognition compatibility czech and european legal regulation. In conclusion are two examples of practice too.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta