Lucie JANIČATOVÁ

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum využití nemovitosti v centru Uherského Hradiště.

Marketing reseach on the use of real estate in the center of Uherské Hradiště.
Anotácia:
Teoretické část je zaměřená na vymezení marketingových pojmů, které mi pomohly lépe pochopit význam a důležitost marketingového výzkumu. Praktické část je zaměřená na popis nemovitosti v centru Uherského Hradiště. Dále se praktická část zabývala tím, jak získat informace prostřednictvím marketingového výzku-mu. Byla zvolena kvantitativní metoda sběru dat, jejíž součástí je dotazník. Praktická část …viac
Abstract:
Theoretical part is focused on the definition of marketing concepts which helped me to better understand the significance and importance of marketing research. Practical part is focused on the description of real estate in the center of Uherské Hradiště. In addition, the practipal part dealed with how to obtain information through marketing research. Quantitative method was chosen, which includes a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010
Identifikátor: 15406

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANIČATOVÁ, Lucie. Marketingový výzkum využití nemovitosti v centru Uherského Hradiště.. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Logistics and Management

Práce na příbuzné téma