Ing. Arnold Mlčák

Bakalářská práce

Vliv tepelně technických parametrů obvodového pláště na hodnotu nemovitosti

The Influence of Thermal Parameters of the Envelope Value of the Property
Anotace:
V teoretické části bakalářská práce posuzuje vliv účinného zateplení obvodového pláště objektu na tržní hodnotu nemovitosti. V průběhu práce bylo provedeno teoretické porovnání novostavby rodinného domu zatepleného na požadovanou úroveň normy ČSN 730540-2 a novostavby rodinného domu zatepleného na více než doporučenou hodnotu normy ČSN 730540-2 s ohledem na energetickou náročnost a návratnost investice …více
Abstract:
In the theoretical part bachelor's thesis assesses the influence of the effective insulation the building envelope on the market value of property. During the work was carried out theoretical comparison of family house thermally insulated to the required level standards ČSN 730540-2 and family house thermally insulated to a value more than the recommended standards with regard to energy efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Kučera, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS