Bc. Libuše Kašná

Diplomová práce

Flexibilní formy práce v sociální politice organizace

Flexible forms of work in social policy of the organization
Anotace:
Tato práce se zabývá pozitivní flexibilitou a flexibilními formami práce. Autorka si klade za cíl zjistit, jaké jsou postoje vybraných zaměstnavatelských organizací k flexibilním formám práce v sociální politice organizace. V teoretické části jsou vymezeny základní východiska. Nejdříve jsou představeny vlivy, které souvisí se změnami na trhu práce a ovlivňují i zkoumanou organizační úroveň a následně …více
Abstract:
This work is addressing and analyzing positive flexibility and flexible forms of work. The objective of this work is to find out what is the actual approach of selected employee organizations to flexible forms of work. The basic theses are described within the theoretical part of the work. The influences, relating to the changes on the labor market and also affecting the analyzed organization structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií