Bc. Lukáš Michele

Master's thesis

Competitive Online Gaming and Its Relationship With The Perception Of One's Subjective Satisfaction With Social Life

Competitive Online Gaming and Its Relationship With The Perception Of One's Subjective Satisfaction With Social Life
Abstract:
Týmové kompetitivní online hry jsou v současnosti čím dál populárnějším herním žánrem. Tento žánr zahrnuje utkání většinou mezi dvěma týmy, jejichž členové musí spolupracovat, aby vyhráli zápas. Povaha těchto her je svižná a nevyžaduje podobně vysokou časovou investici, jako tomu bylo v případě MMORPG žánru, který byl nezřídka v centru zájmu sociálních výzkumníků, avšak nejsou ochuzeny o sociální dimenzi …more
Abstract:
Team-based competitive online gaming is an increasingly popular genre of games. This genre offers a competition mostly between two teams whose members have to cooperate to win a match. The nature of these games is rather quick-paced and does not require as much time investment as MMORPGs that were quite often in the focus of interest of social re-searchers, while still offering a social dimension of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.