Bc. Lukáš Michele

Diplomová práce

Competitive Online Gaming and Its Relationship With The Perception Of One's Subjective Satisfaction With Social Life

Competitive Online Gaming and Its Relationship With The Perception Of One's Subjective Satisfaction With Social Life
Anotace:
Týmové kompetitivní online hry jsou v současnosti čím dál populárnějším herním žánrem. Tento žánr zahrnuje utkání většinou mezi dvěma týmy, jejichž členové musí spolupracovat, aby vyhráli zápas. Povaha těchto her je svižná a nevyžaduje podobně vysokou časovou investici, jako tomu bylo v případě MMORPG žánru, který byl nezřídka v centru zájmu sociálních výzkumníků, avšak nejsou ochuzeny o sociální dimenzi …více
Abstract:
Team-based competitive online gaming is an increasingly popular genre of games. This genre offers a competition mostly between two teams whose members have to cooperate to win a match. The nature of these games is rather quick-paced and does not require as much time investment as MMORPGs that were quite often in the focus of interest of social re-searchers, while still offering a social dimension of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.