Mgr. Eva Mlatečková, DiS.

Bakalářská práce

Integrace dítěte se zdravotním postižením do mateřské školy

Integration of a child with disability to the kindergarden
Anotace:
MLATEČKOVÁ, E. Integrace dítěte se zdravotním postižením do mateřské školy. Brno :Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2012. Bakalářská práce, 37 stran, 1 příloha. Vedoucí bakalářské práce - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte se zdravotním postižením do mateřské školy. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak probíhá integrace …více
Abstract:
MLATEČKOVÁ, E. Integration of a child with disability to the kindergarden. Brno :University Masaryk, Pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2012. Bachelor work, 37 pages, 1 annex. Thesis Supervisor - PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D. This bachelor thesis deals with the integration of children with disabilities in kindergarten. The aim of the present work is to obtain information on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta