Zuzana Palčinská

Bakalářská práce

Přírodní a kulturně-historické atraktivity oblasti Algarve (Portugalsko) pro rekreační turismus

Natural and Cultural-Historical Attractivities in the Area Algarve for Recreation Tourism
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem „Přírodní a kulturně-historické atraktivity oblasti Algarve (Portugalsko) pro rekreační turismus“. Nejdřív se pojednává o geologii historií, výběrem jednotlivých památek, zabezpečení ubytování, stravy a dopravy. Následuje vytvoření itineráře na každý den a celková kalkulace 8 denního zájezdu v Algarve. V zájezdu jsou vybrány tři destinace, které jsem sama procestovala …více
Abstract:
The present bachelor thesis deals with natural, historical and natural points of interestof Algarve, Portugal, fortourism. Firstly, the paper deals with geology, history of particular sight seeings, accommodation, catering and transportation. Secondly, a day-to-day itinerary is drawn up as well as a calculationofaneight-daytrip in Algarve. Threedestinationshavebeenincludedbased on theauthor’sfirst …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Ctirad Schejbal
  • Oponent: Vojtech Dirner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava