Bc. Lucie Procházková

Master's thesis

Rozbor daňových a nedaňových příjmů územně samosprávných celků

Analysis of tax and non-tax revenues of municipalities
Anotácia:
Téma diplomové práce Rozbor daňových a nedaňových příjmů územně samosprávných celků se týká veřejného sektoru České republiky. Základním pilířem každého územně samosprávného celku - obce jsou její příjmy. Problematika financování obcí v České republice je velmi aktuálním tématem. Obec je základní jednotka územní samosprávy a jejím hlavním posláním je výkon státní správy. K tomu, aby obec mohla plnit …viac
Abstract:
The topic of the diploma thesis Analysis of tax and non-tax revenues of municipalities concerns the public sector of the Czech Republic. Incomes constitute the pillar of each local government or municipality. Municipality is the basic unit of the system of local governments and its main mission is execution of public administration. It is necessary for the municipality for carring out its tasks and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedúci: JUDr. Jana Zemánková
  • Oponent: JUDr. Karel Běleja

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Economy and Management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.