Josef Jarolím

Diplomová práce

Návrh a realizace brány mezi sítěmi IQRF a RS-485 s komunikačním protokolem FINET

Design and Implementation of Gateway between IQRF and RS-485 Networks with Communication Protocol FINET
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací bran mezi sítěmi IQRF a RS-485 s komunikačním protokolem FINET a to pro dvě varianty. První varianta, brána FINET/IQRF v roli koordinátora sítě je připojena k telemetrické stanici a předává této stanici hodnoty změřené pomocí modulů IQRF node. Telemetrická stanice využívá RS-485 s komunikačním protokolem FINET ke komunikaci s bránou. Druhá varianta …více
Abstract:
This thesis deals with two variants of design and implementation of gateways between IQRF and RS-485 Networks with Communication Protocol FINET. First variant, a gateway FINET/IQRF as coordinator of Network is connected to a telemetric station. Gateway gives values, that are aquired by modules IQRF node, to the station. The station uses RS-485 Network with Communication Protocol FINET. Second variant …více
 

Klíčová slova

IQRF M4016 FINET RS-485 Brána
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Pieš
  • Oponent: Roman Žárský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy

Práce na příbuzné téma