Bc. Adéla Šimonová

Diplomová práce

Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky

Financial statements according to International Financial Reporting Standards for small and medium-sized entities
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky“ je sestavení účetní závěrky vybraného podniku v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky, srovnání s účetní závěrkou sestavenou dle české legislativy a následný rozbor dopadů převodu na vybrané ukazatele finanční analýzy. První část …více
Abstract:
The goal of the thesis “Financial statements according to International Financial Reporting Standards for small and medium-sized entities” is a compilation of financial statements of selected company in accordance with the International Financial Reporting Standards for SMEs, a comparison with financial statement prepared in accordance with Czech legislation and a discussion of impacts on selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta