Bc. Karolina Sikorová

Diplomová práce

Role endorfinu při snižování úzkosti za pomoci ritualizovaného chování

The role of beta-endorphins in the effects of ritualized behavior on anxiety decrease
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo prozkoumat mechanismus snižování úzkosti pomocí ritualizovaného chování. Jedním z možných mechanismů je aktivace vnitřního opioidního systému prediktivním kódováním. Přestože role tohoto systému je především analgetická, má také vnitřní systém odměny. Mezi účinky tohoto systému patří rov-něž fyziologické snížení úzkosti. Hypotéza, že ritualizované chování zvyšuje práh bolesti …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to explore the mechanism of reducing anxiety by ritualized behaviour. One possible mechanism is the activation of the internal opioid system through predictive coding. Although the role of this system is primarily analgesic, it also functions an internal reward system and the effects of this system include the physiological reduction of anxiety. The hypothesis that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Martin Lang, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Religionistika / Religionistika

Práce na příbuzné téma