Theses 

Vývoj zdaňování podnikatele - fyzické osoby, ve smyslu platné úpravy zákona o dani z příjmu v letech 1993 - 2009 – Bc. Ivana Okálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivana Okálová

Bakalářská práce

Vývoj zdaňování podnikatele - fyzické osoby, ve smyslu platné úpravy zákona o dani z příjmu v letech 1993 - 2009

Development of business taxation-individuals within the meaning of the applicable regulations of the Law on income Tax in the period 1993-2009

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem zdaňování podnikatele - fyzické osoby,dle zákona č. 586/1995 Sb., o daních z příjmů v období 1993 až 2009. Vliv jednotlivých změn zákona je zde doložen skutečnými daňovými přiznáními podnikatelů.

Abstract: This work slew development of business taxation physical persons by Act No. 586/1992 Coll, taxable income in the period 1993 to 2009. Impact of changes in laws there is documented business tax returns.

Klíčová slova: daň tax, daňová reforma tax reform, Česká republika Czech republic, podnikatel fyzická osoba business physical persons, základ daně tax base.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: Ing. Hana Lesáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz