Theses 

Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna – Bc. Daniela Vaněčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniela Vaněčková

Bakalářská práce

Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna

ing. B. Coufal Archaeological Excavation on Rokštejn castle

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním amatérského výzkumu ing. B. Coufala na hradě Rokštejn. Exkavace proběhla v průběhu 50. a 60. let 20. století. Práce obsahuje zpracování souboru kovových artefaktů z tzv. horního paláce, kdy předměty byly roztříděné do kategorií podle jejich účelu a byl vytvořen jejich deskriptivní katalog. Vyhodnocen je zde i samotný objekt horního paláce, je celkově popsán jeho vzhled v poslední existenční fázi hradu.

Abstract: This bachelor thesis deals with the processing of amateur research by ing. B. Coufala at Rokštejn Castle. Excavation took place during the 1950s and 1960s. The work includes the processing of a set of metal artifacts from the upper palace, from where the objects were categorized according to their purpose and their descriptive catalog was also created. The appearance of the upper palace in its the last existence phase is described as well.

Klíčová slova: Hrad, Rokštejn, Horní palác, Středověk, Kovové artefakty, Amatérský výzkum, Castle, Upper Palace, Middle Ages, Metal Artifacts, Amateur Research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:34, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz