Lucie TUREČKOVÁ

Bakalářská práce

The Translation of Selected Texts Related to Business English with a Commentary and Glossary

Abstract:
This Bachelor´s Thesis submits a more detailed look into the process of translation. It approaches the translation from both a theoretical and a practical point of view. The theoretical part comprises the closer view of the translation procedure, translator´s approach and other theoretical issues concerning the translation. The practical part includes the exact translation of business texts related …více
Abstract:
Tato Bakalářská práce z oblasti překladových studií předkládá detailnější pohled na proces překladu zejména v anglickém jazyce. Bakalářská práce přistupuje k překladu jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktického. Teoretická část zaujímá bližší pohled na překladatelský proces, přístup překladatelův a jiné teoretické záležitosti, které se překladu týkají. Praktická část obsahuje samotný překlad …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 38778

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivan Matta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUREČKOVÁ, Lucie. The Translation of Selected Texts Related to Business English with a Commentary and Glossary. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština

Práce na příbuzné téma