Karolína TRTÍLKOVÁ

Bachelor's thesis

SOCIAL ISSUES IN THE WORK OF SHERMAN ALEXIE

SOCIAL ISSUES IN THE WORK OF SHERMAN ALEXIE
Abstract:
The aim of the thesis is to present Sherman Alexie, an author of Native American origin, and subsequently find out if his work is realistic and influenced by his own life experience. I describe the development of Native American literature from the times of oral tradition up to contemporary writers and then I focus on life and work of Sherman Alexie. An important part of my thesis comprises the description …more
Abstract:
Cílem této práce je představit spisovatele indiánského původu, Shermana Alexieho, a následně zjistit, jestli je jeho dílo realistické a bylo ovlivněné autorovou vlastní životní zkušeností. Popisuji vývoj literatury původních Američanů od ústní slovesnosti až po současné spisovatele, a poté se zaměřuji na život a dílo Shermana Alexieho. Důležitou část práce představuje popis zkázy tradiční kultury původních …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRTÍLKOVÁ, Karolína. SOCIAL ISSUES IN THE WORK OF SHERMAN ALEXIE. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická