Karolína TRTÍLKOVÁ

Bakalářská práce

SOCIAL ISSUES IN THE WORK OF SHERMAN ALEXIE

SOCIAL ISSUES IN THE WORK OF SHERMAN ALEXIE
Abstract:
The aim of the thesis is to present Sherman Alexie, an author of Native American origin, and subsequently find out if his work is realistic and influenced by his own life experience. I describe the development of Native American literature from the times of oral tradition up to contemporary writers and then I focus on life and work of Sherman Alexie. An important part of my thesis comprises the description …více
Abstract:
Cílem této práce je představit spisovatele indiánského původu, Shermana Alexieho, a následně zjistit, jestli je jeho dílo realistické a bylo ovlivněné autorovou vlastní životní zkušeností. Popisuji vývoj literatury původních Američanů od ústní slovesnosti až po současné spisovatele, a poté se zaměřuji na život a dílo Shermana Alexieho. Důležitou část práce představuje popis zkázy tradiční kultury původních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRTÍLKOVÁ, Karolína. SOCIAL ISSUES IN THE WORK OF SHERMAN ALEXIE. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická