Bc. Lukáš Slezák

Diplomová práce

Využití hyperspektrálního DPZ v urbánním prostředí

Use of hyperspectral Remote Sensing in Urban Area
Anotace:
Diplomová práce se zabývá testováním různých kombinací dat (hyperspektrální, lidarová, NDVI) a následné testování klasifikačních algoritmů pro tři území nacházející se ve městě Brno. V rámci klasifikací byl povrch v městském prostředí rozdělen do určitých tříd znázorňující složky vegetace a ostatní povrchy. Mezi nejlepší výsledky, co se klasifikací týče, patří Maximum Likelihood a Neural Net, a naopak …více
Abstract:
This diploma thesis deals with testing various combinations of data (such as hyperspectral, LiDAR and NDVI) and subsequent application of classifications. Testing took place in three areas located in Brno. For classification purposes, the surface was divided into classes showing certain components of vegetation and other surfaces. The best results were achieved by the Maximum Likelihood and Neural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika