Mgr. Denisa Fryčová

Bakalářská práce

Les personnages dans les contes de Guy de Maupassant

The characters of Guy de Maupassant short stories
Abstract:
Bachelor thesis "Les personnages dans les contes de Guy de Maupassant" deals with the main characters analysis of the Guy de Maupassant´s stories. Three stories whose main characters are women facing an uneasy fate were chosen. This thesis examines and comapres the behaviour of the three heroines in certain situations and gives description of the Guy de Maupassant´s women in general.
Abstract:
Bakalářská práce "Les personnages dans les contes de Guy de Maupassant" se věnuje analýze hlavních postav z povídek Guy de Maupassanta. Pro tuto práci byly vybrány tři povídky, jejichž hlavní postavou je žena, která čelí nelehkému životnímu osudu. Práce analyzuje a srovnává chování všech tří hrdinek v dané situaci a charakterizuje ženu obecně v povídkách G. de Maupassanta.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta